Foreign key ile bağladığım değere seed işlemi nasıl yaparım?

title ve content alanlarını seed işlemi ile doldurmak istiyorum fakat işlem öncesi category_id ve period_id belirtmem gerekiyor. Seeder içinde nasıl bir tanımlama yapmam gerekir?

Category ve Period tabloların için bir modelin varsa önce bu modelleri kullanarak birer kayıt oluşturmalısın. Örneğin

$category = Category::create(['name'=>'TEST KATEGORISI']);
$period = Period::create(['name'=>'TEST PERIODU']);

Daha sonra bu modellerin id’sini foreign key olarak belirtebilirsin.

Eğer category_id fillable değilse mass assignment yapamazsın. Bu yüzden önce oluşturmak istediğin modelin classından bir instance oluşturacaksın.

$model = new MODELADIN();

Sonrasında

$model->period_id = $period->id;
$model->category_id = $category->id;
$model->save(); //instance'ı db'ye kaydeder, buraya kadar sadece obje üstünde işlem yaptık
1 Beğeni